Přispějte zde!

Cíl a historie serveru realisticky.cz

Server www.realisticky.cz navazuje na stránky www.ucebnice.krynicky.cz, na které od roku 2008 umisťoval Martin Krynický obsahy hodin matematiky a fyziky, které používal při výuce jako studijní materiály pro své studenty.

Během tří následujících let:

S rostoucím využitím a velikostí se původní statická forma stránek stávala náročnější na údržbu a neumožňovala snadnou zpětnou vazbu mezi autory a uživateli ani diskusi na problémech souvisejících s výukou.

S tím, jak v učebnicích mizí prázdná místa, končí období, kdy mohl rozvoj stránek zajišťovat jeden učitel a jeho třídy. Pokud se mají stránky nadále vyvíjet, musí se objevit další lidé se svými názory a zkušenostmi. Proto byly od září 2010 připravovány nové stránky www.realisticky.cz, na které byly obě učebnice postupně převedeny.

Stránky www.realisticky.cz si kladou následující cíle (uspořádány vzestupně podle ambicióznosti):

Kam až se v naplňování cílů dostaneme záleží hlavně na uživatelích tohoto serveru, snaha několika málo lidí stačit asi nebude.