Přispějte zde!

Cíle serveru www.realisticky.cz

Původně bylo jediným cílem poskytnout studentům, kteří ve škole něco nestihli, možnost si doplnit látku doma (viz informace o realistické metodě). Když jsem zjistil, že to doopravdy funguje (v porovnání s tím, co jsem ve škole zkoušel předtím), chtěl jsem těm, kteří budou mít zájem, ušetřit všechno to tápání a marné pokusy, kterými jsem ve škole ztrácel čas já. Všechny své cíle jsem následně uspořádal do následujícího seznamu (řazeno vzestupně podle ambicióznosti):

Kam až se v naplňování cílů nakonec dostaneme, záleží na snaze nás všech.