Seznam dílů / kapitol / hodin

Fyzika ZŠ »

aktualizováno: 26. 11. 2017 9:42

1 6. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Jsme fyzikové, tak zkoumáme Zobrazit/skrýt kapitoly.
010101 Fyzika a černá skříňka Matky přírody
010102 Zkoumáme černé skříňky
010103 Přehlídka zvuků
010104 Jak se zvuk šíří
010105 Hudební nástroje I
010106 Hudební nástroje II
010107 Hudební nástroje III
010108 Zkoumáme zvuk - shrnutí
2 Měříme Zobrazit/skrýt kapitoly.
010201 Měříme délku I
010202 Měříme délku II
010203 Měříme objem I
010204 Měříme objem II
010205 Měříme objem III
010206 Měříme čas I
010207 Měříme čas II
3 Síla Zobrazit/skrýt kapitoly.
010301 Síla je síla
010302 Síla je když
010303 Měříme sílu
010304 Kreslíme sílu
010305 Siloměr a Newtony
010306 Hmotnost I
010307 Hmotnost II
010308 Gravitační síla I
010309 Gravitační síla II
010310 Třecí síla I
010311 Třecí síla II
4 Látky a jejich podoby Zobrazit/skrýt kapitoly.
010401 Energie
010402 Energie na talíři
010403 Počítáme s energií
010404 Těleso, látka
010405 Tři podoby látky
010406 Jak je to uděláno vevnitř
010407 Co je hustší
010408 Hustota I
010409 Hustota II
010410 Hustota III
010411 Voda kolem nás
010412 Hustota naposledy
010413 Měření spotřeby domácích spotřebičů
5 Kapaliny a plyny Zobrazit/skrýt kapitoly.
010501 Kdo nám může šlápnout na nohu
010502 Jak tlačí voda
010503 Archimédův zákon I
010504 Archimédův zákon II
010506 Kolik váží vzduch
010507 Tlak vzduchu
010508 Hrajeme si s plyny
010509 Atmosféra Země
6 Teplo a teplota Zobrazit/skrýt kapitoly.
010601 Měříme teplotu
010602 Vyrábíme teplo
010603 Jak teplo cestuje
010604 Vaříme
010605 Jak nezmrznout a neuvařit se
010606 Teplo - shrnutí
7 Magnety a elektřina Zobrazit/skrýt kapitoly.
010701 Magnety I
010702 Magnety II
010703 Magnety III
010704 Magnetické pole
010705 Kouzelný sáček
010706 Elektrický náboj
010707 Plus a mínus
010708 Elektrické pole
2 7. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Optika Zobrazit/skrýt kapitoly.
020101 Proč vidíme
020102 Stíny, roční období
020103 Fáze měsíce, zatmění
020104 Obraz
020105 Čočky
020106 Jak vidíme
020107 Zrcadlo I
020108 Zrcadlo II
020109 Zrcadlo III
020110 Kouzelná lžíce
020111 Vypuklé a duté zrcadlo I
020112 Vypuklé a duté zrcadlo II
020113 Uspěchané světlo
020114 Spojky a rozptylky I
020115 Spojky a rozptylky II
020116 Spojky a rozptylky III
020117 Oko
020118 Optické přístroje
2 Pohyb Zobrazit/skrýt kapitoly.
020201 Pohyb
020202 Jak se pohybuje šnek
020203 Změřený pohyb
020204 Kreslíme grafy
020205 Dvě rychlosti
020206 Převádění rychlostí
020207 Okamžitá rychlost
020208 Jiné pohyby, jiné rychlosti I
020209 Jiné pohyby, jiné rychlosti II
020210 Nejjednodušší pohyb
020211 Rovnoměrný pohyb I
020212 Rovnoměrný pohyb II
020213 Rovnoměrný pohyb III
020214 Rovnoměrný pohyb IV
020215 Jízdní řád, grafikon
3 Vektory Zobrazit/skrýt kapitoly.
020301 Síly
020302 Fyzikální veličiny
020303 Pracujeme s vektory
020304 Sčítání vektorů
020305 Rozkládání vektorů
020306 Vektory - shrnutí
4 Newtonovy zákony Zobrazit/skrýt kapitoly.
020401 1. Newtonův zákon I
020402 1. Newtonův zákon II
020403 1. Newtonův zákon III
020404 2. Newtonův zákon I
020405 2. Newtonův zákon II
020406 2. Newtonův zákon III
020407 3. Newtonův zákon I
020408 3. Newtonův zákon II
5 Rovnováha Zobrazit/skrýt kapitoly.
020501 Rovnováha na houpačce
020502 Páka
020503 Rameno síly
020504 Páka v praxi
020505 Těžiště
020506 Stabilita
020507 Šetříme si svaly I (kladka)
020508 Šetříme si svaly II (nakloněná rovina)
3 8. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Kapaliny Zobrazit/skrýt kapitoly.
030101 Hustota I
030102 Hustota II
030103 Tlak
030104 Pevnost v tlaku
030105 Pevnost v tahu
030106 Jak tlačí voda
030107 Počítáme s tlakem
030108 Hydrostatický tlak I
030109 Hydrostatický tlak II
030110 Tlak krve
030111 Archimédův zákon I
030112 Archimédův zákon II
030113 Plavání a potápění
2 Plyny Zobrazit/skrýt kapitoly.
030201 Tlak vzduchu
030202 Brčko, pumpa, vývěva
030203 Atmosférický tlak
030204 Plavání ve vzduchu
030205 Když se vzduch rozběhne
030206 Vrtule, trysky, rakety
3 Práce, výkon, energie Zobrazit/skrýt kapitoly.
030301 Práce
030302 Výkon
030303 Měříme svůj výkon
030304 Energie I
030305 Energie II
030306 Účinnost
4 Vnitřní energie, teplo Zobrazit/skrýt kapitoly.
030401 Vnitřní energie
030402 Zahříváme vodu
030403 Měrná tepelná kapacita
030404 Kolik tepla potřebujeme
030405 Kalorimetrická rovnice I
030406 Kalorimetrická rovnice II
030407 Přenos tepla
030408 Teplotní roztažnost
030409 Hospodaření s teplem
030410 Táni a tuhnutí
030411 Vypařování a var
030412 Teplo pracuje I
030413 Teplo pracuje II
030414 Počasí
5 Stejnosměrné elektrické obvody Zobrazit/skrýt kapitoly.
030510 Dělení napětí a proudu
030512 Ohmův zákon
030514 Zjednodušování paralelního zapojení
030515 Sériové zapojení
030516 Složené obvody I
030518 Výkon elektrického proudu
4 9. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Vlnění a kmitání Zobrazit/skrýt kapitoly.
040101 Opakovací děje
040102 Sledování opakovacích dějů
040103 Rezonance
040104 Vlnění
040105 Jedna a jedna může být nula
040106 Když vlny stojí
040107 Zvuk a hluk
4 Jak to chodí v mikrosvětě Zobrazit/skrýt kapitoly.
040401 Problémy s mikrosvětem I
040402 Problémy s mikrosvětem II
040403 Jak to dělají vlnočástice
040404 Jak se popisují vlnočástice
040406 Jádro atomu
040407 Radioaktivita
040408 Jádra se mění
040409 Energie z jader
040410 Z čeho je vlastně svět
5 Astronomie Zobrazit/skrýt kapitoly.
040501 Naše místo ve vesmíru
040502 Sluneční soustava
040503 Důsledky obíhání
040504 Život hvězd

Desatera Zobrazit/skrýt přílohu.

1Desatero prima
2Desatero sekunda
3Desatero tercie