Seznam dílů / kapitol / hodin

Fyzika ZŠ »

aktualizováno: 3. 12. 2016 22:10

1 6. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Jsme fyzikové, tak zkoumáme Zobrazit/skrýt kapitoly.
010101 Fyzika a černá skříňka Matky přírody
010102 Zkoumáme černé skříňky
010103 Přehlídka zvuků
010104 Jak se zvuk šíří
010105 Hudební nástroje I
010106 Hudební nástroje II
010107 Hudební nástroje III
010108 Zkoumáme zvuk - shrnutí
2 Měříme Zobrazit/skrýt kapitoly.
010201 Měříme délku I
010202 Měříme délku II
010203 Měříme objem I
010204 Měříme objem II
010205 Měříme objem III
010206 Měříme čas I
010207 Měříme čas II
3 Síla Zobrazit/skrýt kapitoly.
010301 Síla je síla
010302 Síla je když
010303 Měříme sílu
010304 Kreslíme sílu
010305 Siloměr a Newtony
010306 Hmotnost I
010307 Hmotnost II
010308 Gravitační síla I
010309 Gravitační síla II
010310 Třecí síla I
010311 Třecí síla II
4 Látky a jejich podoby Zobrazit/skrýt kapitoly.
010401 Energie
010402 Energie na talíři
010403 Počítáme s energií
010404 Těleso, látka
010405 Tři podoby látky
010406 Jak je to uděláno vevnitř
010407 Co je hustší
010408 Hustota I
010409 Hustota II
010410 Hustota III
010411 Voda kolem nás
010412 Hustota naposledy
010413 Měření spotřeby domácích spotřebičů
5 Kapaliny a plyny Zobrazit/skrýt kapitoly.
010501 Kdo nám může šlápnout na nohu
010502 Jak tlačí voda
010503 Archimédův zákon I
010504 Archimédův zákon II
010506 Kolik váží vzduch
010507 Tlak vzduchu
010508 Hrajeme si s plyny
010509 Atmosféra Země
6 Teplo a teplota Zobrazit/skrýt kapitoly.
010601 Měříme teplotu
010602 Vyrábíme teplo
010603 Jak teplo cestuje
010604 Vaříme
010605 Jak nezmrznout a neuvařit se
010606 Teplo - shrnutí
7 Magnety a elektřina Zobrazit/skrýt kapitoly.
010701 Magnety I
010702 Magnety II
010703 Magnety III
010704 Magnetické pole
010705 Kouzelný sáček
010706 Elektrický náboj
010707 Plus a mínus
010708 Elektrické pole
2 7. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Optika Zobrazit/skrýt kapitoly.
020101 Proč vidíme
020102 Stíny, roční období
020103 Fáze měsíce, zatmění
020104 Obraz
020105 Čočky
020106 Jak vidíme
020107 Zrcadlo I
020108 Zrcadlo II
020109 Zrcadlo III
020110 Kouzelná lžíce
020111 Vypuklé a duté zrcadlo I
020112 Vypuklé a duté zrcadlo II
020113 Uspěchané světlo
020114 Spojky a rozptylky I
020115 Spojky a rozptylky II
020116 Spojky a rozptylky III
020117 Oko
020118 Optické přístroje
2 Pohyb Zobrazit/skrýt kapitoly.
020201 Pohyb
020202 Jak se pohybuje šnek
020203 Změřený pohyb
020204 Kreslíme grafy
020205 Dvě rychlosti
020206 Převádění rychlostí
020207 Okamžitá rychlost
020209 Jiné pohyby, jiné rychlosti II
020210 Nejjednodušší pohyb
020211 Rovnoměrný pohyb I
020212 Rovnoměrný pohyb II
020213 Rovnoměrný pohyb III
020214 Rovnoměrný pohyb IV
020215 Jízdní řád, grafikon
3 Vektory Zobrazit/skrýt kapitoly.
020301 Síly
020302 Fyzikální veličiny
020303 Pracujeme s vektory
020304 Sčítání vektorů
020305 Rozkládání vektorů
020306 Vektory - shrnutí
4 Newtonovy zákony Zobrazit/skrýt kapitoly.
020401 1. Newtonův zákon I
020402 1. Newtonův zákon II
020403 1. Newtonův zákon III
020404 2. Newtonův zákon II
020405 2. Newtonův zákon II
020406 2. Newtonův zákon III
020407 3. Newtonův zákon I
020408 3. Newtonův zákon II
5 Rovnováha Zobrazit/skrýt kapitoly.
020501 Rovnováha na houpačce
020502 Páka
020503 Rameno síly
020504 Páka v praxi
020505 Těžiště
020506 Stabilita
020507 Šetříme si svaly I (kladka)
020508 Šetříme si svaly II (nakloněná rovina)
6 Kapaliny Zobrazit/skrýt kapitoly.
020601 Hustota I
020602 Hustota II
020603 Tlak
020604 Pevnost v tlaku
020606 Jak tlačí voda
020607 Hydrostatický tlak
020608 Počítáme s tlakem
020609 Tlak krve
020610 Archimédův zákon I
020611 Archimédův zákon II
020612 Plavání a potápění
7 Plyny Zobrazit/skrýt kapitoly.
020701 Tlak vzduchu
020702 Brčko, pumpa, vývěva
020703 Atmosférický tlak
020704 Plavání ve vzduchu
020705 Když se vzduch rozběhne
020706 Vrtule, trysky, rakety
3 8. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Práce, výkon, energie Zobrazit/skrýt kapitoly.
030101 Práce
030102 Výkon
030103 Měříme svůj výkon
030104 Energie I
030105 Energie II
030106 Účinnost
2 Vnitřní energie, teplo Zobrazit/skrýt kapitoly.
030201 Vnitřní energie
030202 Zahříváme vodu
030203 Měrná tepelná kapacita
030204 Kolik tepla potřebujeme
030205 Kalorimetrická rovnice I
030206 Kalorimetrická rovnice II
030207 Přenos tepla
030208 Teplotní roztažnost
030209 Hospodaření s teplem
030210 Táni a tuhnutí
030211 Vypařování a var
030212 Teplo pracuje I
030213 Teplo pracuje II
030214 Počasí
3 Stejnosměrné elektrické obvody Zobrazit/skrýt kapitoly.
030310 Dělení napětí a proudu
030312 Ohmův zákon
030314 Zjednodušování paralelního zapojení
030315 Sériové zapojení
030316 Složené obvody I
030318 Výkon elektrického proudu
4 9. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Vlnění a kmitání Zobrazit/skrýt kapitoly.
040101 Opakovací děje
040102 Sledování opakovacích dějů
040103 Rezonance
040104 Vlnění
040105 Jedna a jedna může být nula
040106 Když vlny stojí
040107 Zvuk a hluk
4 Jak to chodí v mikrosvětě Zobrazit/skrýt kapitoly.
040401 Problémy s mikrosvětem I
040402 Problémy s mikrosvětem II
040403 Jak to dělají vlnočástice
040404 Jak se popisují vlnočástice
040406 Jádro atomu
040407 Radioaktivita
040408 Jádra se mění
040409 Energie z jader
040410 Z čeho je vlastně svět
5 Astronomie Zobrazit/skrýt kapitoly.
040501 Naše místo ve vesmíru
040502 Sluneční soustava
040503 Důsledky obíhání
040504 Život hvězd

Desatera Zobrazit/skrýt přílohu.

1Desatero prima
2Desatero sekunda
3Desatero tercie