Přispějte zde!

Některé postřehy týkající se školství

Stav školství v České republice v roce 2008
- zamyšlení nad některými stesky nad úrovní českého školství

Jsou české školy nebezpečné?
- netradiční hodina matematiky + zamyšlení nad strategií ministerstva na snižování počtu úrazů a vysvětlení toho, proč už děti nejezdí na školní výlety