Přispějte zde!

Články o učebnicích

Jak být ve třídě dvakrát
Na jaře 2008 jsem sepsal tento článek s úmyslem poslat ho do některého z odborných časopisů. Tak dlouho jsem to však odkládal a vylepšoval, až jsem ho nakonec nikam neposlal. S ročním odstupem si myslím, že dobře zachycuje, jak jsem se na celou situaci po prvních zkušenostech díval.

Jak být ve třídě dvakrát podruhé - Nové Město na Moravě 2009
Přepracovaná veze předchozího článku z března 2009. Ve zkušenostech bohatší o jeden rok a jednu třídu. S předělaným koncem a vloženou částí o problémech, které studenti mají při výuce matematiky.

Srovnávací test 2. ročníků - Strakonice 2009
Informace o srovnávacím testování z matematiky všech tříd školy na konci 2. ročníku (s první třídou vyučovanou podle realistických učebnic).

Zkuste to proaktivně - Nové Město na Moravě 2010
Příspěvek z března roku 2010. Shrnuje prozatímní zkušenosti s učebnicemi, zmiňuje některé tehdejší novinky.

Postřehy o tom, co si gymnazisté myslí o matematice
Příspěvek na konferenci „Dva dny s didaktikou matematiky 2011“. Popisuje zkušenosti z hodin, které naznačuji, že studenti přistupují k matematice úplně jinak, než bychom potřebovali.

Devět let s www.realisticky.cz
Jde o volný přepis přednášky na konferenci zvané „Počítač ve škole 2016“. Poměrně dlouhý text shrnuje zkušenosti s používáním učebnice.

Ukázky z hodin

Na této stránce najdete odkazy na několik záznamů hodin, které jsem natočil během druhého roku vyučován podle učebnic.

Jediným důvodem k nahrání hodin byla snaha o názornou ukázku toho, co se při hodinách s učebnicí skutečně děje. Proto je sledování videí strašná nuda, jelikož se neděje skoro nic, kromě toho, že studenti počítají, já chodím po třídě a občas s někým řeším problém.
Kvůli tomu, aby byla nahrávka co nejrealističtější, jsem chtěl hodiny nahrávat tajně. Do třídy jsem umístil krabici od počítače s dírou na ruce a přes tuto díru jsem chtěl hodiny nahrávat. Bohužel si studenti kamery v krabici všimli (přestože byla krabice bez kamery umístěna na okně už dva dny před tím) a o nahrávání ve dvou třídách věděli. Jedině ve 4B2009 probíhalo nahrávání tajně (bohužel po 5 minutách došla baterka). Přesto si myslím, že jsou nahrávky vcelku realistické. Podrobnosti jsou uvedeny u každé nahrávky zvlášť.
Technicky nejde o nic dokonalého, problémem je, že kamera není dostatečně širokoúhlá, a tak není třída zachycená celá (je vidět méně, než jsem původně předpokládal).

2.B (4B2011) 3. dubna 2009 – hodina 2920 – Logaritmické rovnice IV
Ačkoliv jsem předstíral zalévaní kytek, studenti si všimli, že je v krabici kamera a o natáčení věděli. Kromě toho, že jsem do hodiny přišel o trochu později, se nedělo nic zajímavého. Jedná se o ukázku hodiny vedené prakticky bez vysvětlování s naprostou převahou samostatné práce studentů. Pouze si mezi jednotlivými příklady shrnujeme postup, případně upřesňujeme strategii. Jde o první nahrávanou hodinu. Kamera směřuje zbytečně příliš k oknu.
Jde o první nahrávanou hodinu. Kamera směřuje zbytečně příliš k oknu.

5.O (8O2012) 3. dubna 2009 – hodina 2304 – Rovnice v podílovém tvaru
Ve chvíli, kdy studenti vcházeli do třídy, už kamera běžela, ale někteří si jí všimli. Třída o natáčení věděla (což je záznamu patrné). Jde o nejtypičtější příklad hodiny, kdy si na začátku něco vysvětlíme a pak studenti postupují samostatně přes řadu příkladů. V případě potřeby něco dodáváme společně u tabule.
Jde o druhou nahrávanou hodinu. Úhel kamery je ještě horší než v předchozím případě, jak studenti do krabice strčili během přestávky.

Jsem přesvědčen, že by bylo potřeba pořídit podstatně kvalitnější nahrávku hodiny (zejména zvukově), bohužel nejsem schopen svými silami něco takového zajistit (a zaplatit). Před několika lety jsem nabídl svou hodinu do virtuálních hospitací, které se tehdy připravovaly pro www.rvp.cz (a stále je možné je tam najít), můj návrh byl nejdříve s díky přijat, ale týden před plánovaným natáčením se mnou zástupci organizace přestali z mně neznámých důvodů komunikovat a k natáčení tedy nakonec nedošlo.
Jako jeden z vedoucích center projektu Elixír do škol jsem své hodiny nabídl do uvažovaného natáčení vyučovacích hodin. Jak tato idea nakonec skončí se teprve uvidí.