Články o učebnicích

Jak být ve třídě dvakrát
Na jaře 2008 jsem sepsal tento článek a chtěl jsem ho poslat do některého z odborných časopisů. Tak dlouho jsem to odkládal a vylepšoval, až jsem ho nakonec nikam neposlal. S ročním odstupem si myslím, že dobře zachycuje, jak jsem se na celou situaci po prvních zkušenostech díval.

Jak být ve třídě dvakrát podruhé - Nové Město na Moravě 2009
Přepracovaná veze předchozího článku z března 2009. Ve zkušenostech bohatší o jeden rok a jednu třídu. S předělaným koncem a vloženou částí o problémech, které studenti mají při výuce matematiky. Pokud chcete základní aktuální informace, je to lepší volba než předchozí článek.

Srovnávací test 2. ročníků - Strakonice 2009
Informace o srovnávacím testování 2. ročníků (s první třídou vyučovanou podle realistických učebnic.

Zkuste to proaktivně - Nové Město na Moravě 2010
Příspěvek z března 2010. Shrnuje zkušenosti s učebnicemi, zmiňuje některé novinky. Nejnovější základní informace.

Postřehy o tom, co si gymnazisté myslí o matematice
Příspěvek na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2011. Popisuje zkušenosti z hodin, které naznačuji, že studenti přistupují k matematice úplně jinak než bychom potřebovali.

Anketa

Odkaz www.ucebnice.xf.cz vede na speciální stránku, kde je umístěna databáze, která obsahuje odpovědi studentů v anketě, která se snažila zjistit, jakým způsobem přijímají výuku s učebnicí oni.

Při prohlížení ankety si můžeme omezit zobrazované odpovědi na určitou třídu nebo kategorii studentů. Kategorie, do kterých jsou studenti rozděleni odpovídají jejich celkovým průměrům na vysvědčeních. Tato číslo souvisí se známkou, vlohami a snahou při matematice méně než se vztahem ke škole a učení obecně.

Rozlišuji pět kategorií podle průměru:

Anketa nebyla anonymní. Studenti mi s vyplněným dokumentem posílali i své jméno a já tak vím, kdo co napsal. Přesto si myslím, že velká většina odpovědí je docela upřímných a odpovídají tomu, jak mohou dotyční studenti učebnici vnímat. Rozhodně jsou zvyklí se vyjadřovat poměrně otevřeně a kritika mé osoby pro ně není tabu (Například jsou odměňováni za každou chybu, kterou udělám a oni ji objeví).

Studentské odpovědi jsou uvedeny přesně tak, jak mně byly zaslány v počítačové formě. Nedělal jsem žádné úpravy (pravopisných chyb je tam na můj vkus až příliš), pouze jsem vynechal části, které se týkají třetích osob.

Ukázky z hodin

Na této stránce najdete odkazy na několik záznamů hodin, které jsem natočil a s pomocí Radka Kalinaye umístil na n-joy.cz.

Jediným důvodem k nahrání hodin byla snaha o názornou ukázku toho, co se při hodinách s učebnicí skutečně děje. Proto je sledování videí strašná nuda, protože se neděje skoro nic, kromě toho, že studenti počítají, já chodím po třídě a občas s někým řeším problém.
Kvůli tomu, aby byla nahrávka co nejrealističtější, jsem chtěl hodiny nahrávat tajně. Do třídy jsem umístil krabici od počítače s dírou na ruce a přes tuto díru jsem chtěl hodiny nahrávat. Bohužel přesto si studenti kamery v krabici všimli a o nahrávání ve dvou třídách věděli. Jedině ve 4B2009 probíhalo nahrávání tajně (bohužel po 5 minutách došla baterka). Přesto si myslím, že jsou nahrávky vcelku realistické. Podrobnosti jsou uvedeny u každé nahrávky zvlášť.
Technicky nejde o nic dokonalého, problémem je, že kamera není dostatečně širokoúhlá a tak není třída zachycená celá (je vidět méně než jsem původně předpokládal).

2.B (4B2011) 3. dubna 2009 – hodina 2920 – Logaritmické rovnice IV
Ačkoliv jsem předstíral zalévaní kytek, studenti si všimli, že je v krabici kamera a o natáčení věděli. Kromě toho, že jsem do hodiny přišel o trochu později, se nedělo nic zajímavého. Jedná se o ukázku hodiny vedené prakticky bez vysvětlování s naprostou převahou samostatné práce studentů. Pouze si mezi jednotlivými příklady shrnujeme postup, případně upřesňujeme strategii.
Jde o první nahrávanou hodinu. Kamera směřuje zbytečně příliš k oknu.

5.O (8O2012) 3. dubna 2009 – hodina 2304 – Rovnice v podílovém tvaru
Ve chvíli, kdy studenti vcházeli do třídy už kamera běžela, ale někteří si jí všimli. Třída o natáčení věděla (což je záznamu patrné). Jde o nejtypičtější příklad hodiny, kdy si na začátku něco vysvětlíme a pak studenti postupují samostatně přes řadu příkladů. V případě potřeby něco dodáváme společně u tabule. Myslím, že typické je i to, že kázeň je nejhorší na začátku než studenti musí začít něco dělat.
Jde o druhou nahrávanou hodinu. Úhel kamery je ještě horší než v předchozím případě, jak studenti do krabice strčili během přestávky.