Přispějte zde!

Historie serveru www.realisticky.cz

Server www.realisticky.cz navazuje na stránky www.ucebnice.krynicky.cz, na které autor od roku 2008 umisťoval obsahy hodin matematiky a fyziky, které dále používal při výuce jako studijní materiály pro své studenty.

Během následujících třech let přidané hodiny postupně zaplnily téměř kompletní obsah středoškolských učebnic obou předmětů a stránky se staly na českém internetu poměrně populární pomůckou jak studentů, tak učitelů. Realistická metoda výuky, pro kterou jsou materiály určeny, na několika třídách (s výjimkou jedné) prokázala svou sílu při snaze o zlepšení výuky obou předmětů.

S rostoucím využitím a velikostí se původní statická forma stránek stávala náročnější na údržbu a neumožňovala snadnou zpětnou vazbu mezi autory a uživateli ani diskusi o problémech souvisejících s výukou.

Proto byly od září 2010 uvedeny nové stránky www.realisticky.cz. Tato verze umožňovala jednoduché rozšiřování učebnic o další hodiny, registraci a komentáře učitelů. Bohužel se brzy projevily jisté nedostatky (po přidání nových hodin se komentáře náhodně přesouvají k jiným hodinám), a proto byly postupně zahájeny snahy o připravení nové verze. Tu se však bohužel doposud nepovedlo dokončit.

V září 2012 začal autor vyučovat na nižším gymnáziu, a tak postupně vznikaly i učebnice pro 2. stupeň ZŠ. V roce 2014 pak vznikl spolek realisticky.cz, jehož cílem je serveru pomoci. Bohužel, zejména kvůli přetíženosti a apatii autora učebnic, se nepovedlo neuspokojivý stav podstatně změnit. V roce 2018 se snah o povznesení serveru ujala Michaela Krynická. Tak uvidíme, jestli bude úspěšnější.