Naposledy aktualizované hodiny

Matematika SŠ

  • Použití substituce při řešení nerovnic II (15. 12. 2017 16:20)
  • Použití substituce při řešení nerovnic I (15. 12. 2017 16:20)
  • Použití substituce při řešení soustav rovnic (15. 12. 2017 16:20)
  • Použití substituce při řešení rovnic (15. 12. 2017 16:20)
  • Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici I (15. 12. 2017 16:20)
  • Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici II (15. 12. 2017 16:20)
  • Nerovnice s neznámou pod odmocninou (15. 12. 2017 16:20)
  • Řešení nerovnic metodou nulových bodů I (15. 12. 2017 16:20)
  • Rovnice s neznámou pod odmocninou II (15. 12. 2017 16:20)
  • Řešení nerovnic metodou nulových bodů II (15. 12. 2017 16:20)