Naposledy aktualizované hodiny

Matematika SŠ

  • Permutace I (19. 4. 2018 22:50)
  • Příklady na otočení (16. 4. 2018 21:58)
  • Příklady na posunutí (16. 4. 2018 21:58)
  • Stejnolehlost II (16. 4. 2018 21:58)
  • Posunutí (16. 4. 2018 21:58)
  • Stejnolehlost I (16. 4. 2018 21:58)
  • Příklady na středovou souměrnost (16. 4. 2018 21:58)
  • Otočení (16. 4. 2018 21:58)
  • Konstrukce čtyřúhelníků (16. 4. 2018 21:58)
  • Osová souměrnost (16. 4. 2018 21:58)