Přispějte zde!

Naposledy aktualizované hodiny

Matematika SŠ

  • Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici II (20. 9. 2020 23:52)
  • Řešení nerovnic metodou nulových bodů II (20. 9. 2020 23:52)
  • Použití substituce při řešení rovnic (20. 9. 2020 23:52)
  • Použití substituce při řešení nerovnic II (20. 9. 2020 23:52)
  • Nerovnice s neznámou pod odmocninou (20. 9. 2020 23:52)
  • Řešení nerovnic metodou nulových bodů I (20. 9. 2020 23:52)
  • Použití substituce při řešení soustav rovnic (20. 9. 2020 23:52)
  • Použití substituce při řešení nerovnic I (20. 9. 2020 23:52)
  • Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici I (20. 9. 2020 23:52)
  • Mocniny s iracionálním mocnitelem (20. 9. 2020 23:52)