Přispějte zde!

Naposledy aktualizované hodiny

Matematika SŠ

  • Kreslení grafů konkrétních funkcí I (30. 10. 2021 23:46)
  • Rovnice s absolutní hodnotou II (30. 10. 2021 23:46)
  • Rovnice s absolutní hodnotou I (30. 10. 2021 23:46)
  • Nerovnice s absolutní hodnotou (30. 10. 2021 23:46)
  • Kreslení grafů obecné funkce I (30. 10. 2021 23:46)
  • Kreslení grafů konkrétních funkcí II (30. 10. 2021 23:46)
  • Kreslení grafů obecné funkce II (30. 10. 2021 23:46)
  • Grafy relací s absolutními hodnotami (30. 10. 2021 23:46)
  • Další příklady s grafy funkcí s absolutní hodnotou (30. 10. 2021 23:46)
  • Omezenost funkcí, maximum, minimum (30. 10. 2021 23:46)