Přispějte zde!

Editovatelné verze učebnic

Zdálo by se nesmyslné kupovat libovolnou verzi učebnic, které jsou na internetu dostupné zdarma. Jenže nesmysl to není, dostanete totiž něco, co vám žádný jiný vydavatel nedá – všechny soubory, ze kterých je učebnice sestavena ve formátu, který vám umožňuje provádět libovolné úpravy. Můžete tak učebnici přizpůsobovat svým potřebám a takto upravenou volně šířit mezi své žáky. Vzhledem k tomu, že děti jsou stále více zvyklé na používání knih elektronických místo těch klasických, může to být poslední učebnice, kterou kdy budete muset koupit.

Každou ze čtyř realistických učebnic můžete zakoupit v následujících verzích:

Při zakoupení většího počtu učebnic je na druhou poskytnuta sleva 15 %, na třetí 30 % a čtvrtou 45 %.

Majitel licence může upravené i původní soubory libovolně šířit mezi své žáky, v needitovatelné podobě může soubory uveřejňovat i na internetu s poznámkou, že vznikly upravením originálů získaných na serveru www.realisticky.cz. Majitel licence nesmí ani upravené ani původní soubory prodávat či šířit za úplatu.