Přispějte zde!

Historie

Původně středoškolské učebnice matematiky a fyziky byly postupně umisťovány na web www.ucebnice.krynicky.cz ve formě pdf souborů, které odpovídaly jednotlivým hodinám probíraným ve škole. Důvodem byla skutečnost, že v hodinách orientovaných na samostatnou práci se nedá předpokládat, že by všichni (zejména pomalejší) žáci ve třídě stihli vypracovat všechny probírané příklady.

V původní verzi šlo o zcela statické stránky, se statickým indexem, který se ručně upravoval s každou změnou obsahu. Stránky původně určené pouze žákům několika tříd jedné školy postupně získaly značnou popularitu. V roce 2009 byly stránky přesunuty na adresu www.realisticky.cz s částečně dynamickým pozadím. Index je generován dynamicky podle adresáře, do kterého jsou ukládány soubory s jednotlivými hodinami. Ke každé hodině je možné přidávat diskuse, bohužel kvůli špatně navrženému systému linkování se při změně obsahu ztrácí spojení s hodinou, ke které byla diskuse původně připojena.

V roce 2013 podle přehledu návštěvnosti Google Analytics web navštívilo 81 348 unikátních uživatelů, kteří při 270 231 návštěvách otevřeli 1 627 645 stránek. Protože server nijak neomezuje stahování materiálů, je jeho využití zřejmě ještě vyšší.