Přispějte zde!

Zásady realistického přístupu k výuce

Pseudopravidlo: Postup, často používaný žáky, kdy řeší problémy mechanickou nápodobou vzoru (typické je přesunování písmenek a číslic z jednoho místa na druhé, dosazování podle pořadí hodnot ve slovním zadání do připraveného vzorce).