Přispějte zde!

Jak se zvyšují učitelské platy

Protože vzdělávání je pro české politiky prioritou, máme v ČR jeden z nejnižších podílů HDP věnovaných na vzdělávání mezi zeměmi OECD a vůbec nejhorší poměr mezi platy učitelů a průměrným platem vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Maturanti to kupodivu ví, a tak se zejména na učitelské obory s matematikou, fyzikou, IKT případně chemií (obory, ve kterých je mezi oceněním ve školách a mimo ni největší rozdíl) v podstatě nehlásí (budoucích učitelů s fyzikou ročně promuje v celé ČR jen několik málo desítek a na mnoha fakultách včetně MFF tak probíhá výuka v rodinných podmínkách v počtech menších než pět).

Zřejmě proto se o zvyšování učitelských platů pokaždé alespoň hodně hovoří a padají poměrně vysoká čísla (naposledy v roce 2017 15 %). Když po roce zpětně přečtete statistiku, zjistíte, že místo medializovaných 15 % vzrostly platy o necelých 8 % a některým učitelům dokonce klesly (mě se to stává skoro pokaždé, proto se na zvyšování platů většinou moc netěším).

Jak je možné, že po zvýšení platů o 15 %, plat ve výsledku klesne? Je to jednoduché. Stejně jako mnohde jinde i ve školách má plat dvě složky – tarif (který je dán odpracovanými léty a platovou třídou – stejnou pro víceméně všechny učitele) a pohyblivé složky (osobní ohodnocení, odměny, ….). Číslo, se kterým se politici “prsí“ v médiích, je zvýšení platu tarifního (tedy toho, co musí dostat každý učitel). Je třeba uznat, že v roce 2017 snad poprvé některá média tuto skutečnost zaznamenala a uvedla, že o 15 % se budou zvyšovat tarifní mzdy. Důležitější je však číslo, které jsem dosud nikdy při zvyšování platů nezaregistroval (asi proto, že je vždy podstatně nižší), a to zvýšení finančních prostředků, které stát do škol na mzdy pošle.

Jako ředitel tedy řešíte jednoduchý problém. Máte o necelých 8 % peněz víc na to, abyste zvedli platy o 15 %. Zrušíte tedy všechny pohyblivé složky, vrazíte všechno do tarifů a modlíte se, aby to vyšlo.

Jako aktivní učitel pak máte problém podstatně obtížnější – vysvětlit manželce jak to, že po zvýšení platů berete méně než předtím a navíc méně než všechny její známé - učitelky.