Přispějte zde!

Vlnění a kmitání

Fyzika ZŠ » 9. ročník » Vlnění a kmitání »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:31

Seznam hodin

040101 Opakovací děje
040102 Sledování opakovacích dějů
040103 Rezonance
040104 Vlnění
040105 Jedna a jedna může být nula
040106 Když vlny stojí
040107 Zvuk a hluk