Přispějte zde!

Hranoly

Matematika ZŠ » 8. ročník » Hranoly »

aktualizováno: 20. 9. 2023 23:48

Seznam hodin

030301 Krychle
030302 Kvádr
030303 Hranoly I
030304 Hranoly II
030305 Objem a povrch hranolu I
030306 Objem a povrch hranolu II
030307 Objem a povrch hranolu III