Přispějte zde!

Výrazy II

Matematika ZŠ » 8. ročník » Výrazy II »

aktualizováno: 26. 10. 2022 12:01

Seznam hodin

030701 Mocniny I
030702 Mocniny II
030703 Mnohočleny I
030704 Mnohočleny II
030705 Mnohočleny III (vzorce)
030706 Dělení jednočlenem
030707 Dělení mnohočlenem I
030708 Dělení mnohočlenem II
030709 Dělení mnohočlenem III
030710 Umocňování mnohočlenů I
030711 Umocňování mnohočlenů II
030712 Umocňování mnohočlenů III
030713 Společný činitel
030714 Rozklad na součin I
030715 Rozklad na součin II
030716 Rozklad na součin III (vzorce)
030717 Rozklad na součin IV (kvadratický trojčlen)
030718 Rozklad na součin V (shrnutí)