Přispějte zde!

Zvukové vlnění

Fyzika SŠ » Kmitavý pohyb a mechanické vlnění » Zvukové vlnění »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30

Seznam hodin

030301 Šíření zvuku, Dopplerův efekt
030302 Hudební zvuky, zvuková technika
030303 Intenzita zvuku, infrazvuk, ultrazvuk