Přispějte zde!

Vedení proudu v kapalinách a plynech

Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » Vedení proudu v kapalinách a plynech »

aktualizováno: 12. 2. 2020 12:03

Seznam hodin

040401 Vedení proudu v kapalinách - elektrolýza
040402 Faradayovy zákony elektrolýzy
040403 Galvanické články
040405 Nesamostatný výboj v plynu
040406 Samostatný výboj plynu
040407 Katodové záření, elektronky