Přispějte zde!

Elektřina a magnetismus v praxi

Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » Elektřina a magnetismus v praxi »

aktualizováno: 23. 3. 2023 23:15

Seznam hodin

040701 Třífázová soustava střídavého napětí
040702 Elektromotory
040703 Transformátor
040704 Elektromagnetické kmitání, oscilační obvod
040705 Maxwellovy rovnice a elektromagnetické vlnění
040706 Analogové a digitální zachycení skutečnosti
040707 Přenos signálu pomocí radiových vln
040708 Elektrické spotřebiče
040709 Bezpečnost při práci s elektřinou
040710 Činnost elektrických a elektronických zařízení