Přispějte zde!

Jak to chodí v mikrosvětě

Fyzika ZŠ » 9. ročník » Jak to chodí v mikrosvětě »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:31

Seznam hodin

040401 Problémy s mikrosvětem I
040402 Problémy s mikrosvětem II
040403 Jak to dělají vlnočástice
040404 Jak se popisují vlnočástice
040406 Jádro atomu
040407 Radioaktivita
040408 Jádra se mění
040409 Energie z jader
040410 Z čeho je vlastně svět