Přispějte zde!

Příklady na osovou souměrnost

Matematika SŠ » Planimetrie » Zobrazení v rovině » Příklady na osovou souměrnost »

aktualizováno: 8. 5. 2024 14:22