Přispějte zde!

Spolek Realisticky.cz

Spolek Realisticky.cz byl založen v 2014 v Praze. Na zakládající schůzi byly zvoleny orgány budoucího spolku, schválen návrh stanov. Cílem spolku je podporovat činnost serveru www.realisticky.cz a přispívat k šíření realistické vyučovací metody. V současnosti se spolek snaží o vydání gymnazijní učebnice fyziky (korektury a doplnění textu, grafická úprava).

Cíle spolku - Stanovy - Zásady realistické výuky - Historie serveru www.realisticky.cz

Zájemci o členství ve spolku se mohou obracet na Terezu Blehovou zde [terezablehova(to divny a)yahoo.com].