Přispějte zde!

Diferenciální a integrální počet

Matematika SŠ » Diferenciální a integrální počet »

aktualizováno: 15. 9. 2023 23:51

Seznam kapitol / hodin

1Spojitost, limita Zobrazit/skrýt kapitoly.
100102 Rovnost funkcí, funkce signum, funkce celá část
100103 Spojitost funkce, limity funkce I
100104 Spojitost funkce, limity funkce II
100105 Okolí bodu
100106 Spojitost funkce v bodě a v intervalu
100107 Věty o spojitosti a jejich užití
100108 Definice limit I
100109 Definice limit II
100110 Výpočty limit I
100111 Výpočty limit II
100112 Neurčité výrazy
100113 Asymptoty grafu funkce
2Derivace Zobrazit/skrýt kapitoly.
100201 Přírůstek argumentu, přírůstek funkce
100202 Derivace funkce v bodě
100203 Derivace elementárních funkcí I
100204 Derivace elementárních funkcí II
100205 Derivace součinu a podílu
100206 Složená funkce
100207 Derivace složené funkce I
100208 Derivace složené funkce II
100209 Derivace funkcí (shrnutí)
100210 Průběh funkce I (monotónnost)
100211 Průběh funkce II (extrémy)
100212 Průběh funkce III (prohnutí)
100213 Vyšetřování průběhu funkce
100214 Užití derivace (tečny, limity)
100215 Slovní úlohy na hledání extrémů
3Integrální počet Zobrazit/skrýt kapitoly.
100301 Primitivní funkce
100302 Výpočet neurčitých integrálů I
100303 Výpočet neurčitých integrálů II
100304 Integrování metodou per partes I
100305 Integrování metodou per partes II
100306 Integrování substituční metodou I
100307 Integrování substituční metodou II
100308 Integrování substituční metodou III
100309 Výpočet neurčitých integrálů (shrnutí)
100310 Určitý integrál
100311 Výpočet určitých integrálů I
100312 Výpočet určitých integrálů II
100313 Výpočet plochy obrazce I
100314 Výpočet plochy obrazce II
100315 Výpočet objemu rotačních těles