Přispějte zde!

Další příklady na kvadratické rovnice a nerovnice

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice » Další příklady na kvadratické rovnice a nerovnice »

aktualizováno: 18. 4. 2015 13:10