Přispějte zde!

Posloupnosti

Matematika SŠ » Posloupnosti »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:29

Seznam kapitol / hodin

1Posloupnosti a jejich vlastnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
080101 Posloupnosti
080102 Vzorec pro n-tý člen I
080103 Vzorec pro n-tý člen II
080104 Rekurentní zadání posloupnosti I
080105 Rekurentní zadání posloupnosti II
080106 Vlastnosti posloupností I
080107 Vlastnosti posloupností II
080108 Důkaz matematickou indukcí I
080109 Důkaz matematickou indukcí II
2Aritmetická a geometrická posloupnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
080201 Aritmetická posloupnost I
080202 Aritmetická posloupnost II
080203 Vzorce pro aritmetickou posloupnost
080204 Úlohy s aritmetickou posloupností
080205 Užití aritmetických posloupností
080206 Zápisy se sumačním znakem
080207 Geometrická posloupnost
080208 Vzorce pro geometrickou posloupnost
080209 Úlohy s geometrickou posloupností
080210 Užití geometrických posloupností
080211 Vlastnosti aritmetických a geometrických posloupností
3Příklady z finanční matematiky Zobrazit/skrýt kapitoly.
080301 Vklady, jednoduché a složené úrokování
080302 Inflace, spoření
080303 Splátky dluhů
4Limita posloupnosti a nekonečné řady Zobrazit/skrýt kapitoly.
080401 Pojem limity posloupnosti
080402 Limity některých posloupností
080403 Výpočty limit
080405 Nevlastní limita posloupnosti
080406 Nekonečná geometrická řada
080407 Příklady na součet nekonečné řady