Přispějte zde!

Posloupnosti

Matematika SŠ » Posloupnosti »

aktualizováno: 10. 2. 2024 12:35

Seznam kapitol / hodin

1Posloupnosti a jejich vlastnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
080101 Posloupnosti
080102 Vzorec pro n-tý člen I
080103 Vzorec pro n-tý člen II
080104 Rekurentní zadání posloupnosti I
080105 Rekurentní zadání posloupnosti II
080106 Vlastnosti posloupností I
080107 Vlastnosti posloupností II
080108 Důkaz matematickou indukcí I
080109 Důkaz matematickou indukcí II
2Aritmetická a geometrická posloupnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
080201 Aritmetická posloupnost I
080202 Aritmetická posloupnost II (P)
080203 Vzorce pro aritmetickou posloupnost
080204 Úlohy s aritmetickou posloupností
080205 Užití aritmetických posloupností
080206 Zápisy se sumačním znakem (P)
080207 Geometrická posloupnost
080208 Vzorce pro geometrickou posloupnost
080209 Úlohy s geometrickou posloupností
080210 Užití geometrických posloupností
080211 Vlastnosti aritmetických a geometrických posloupností
3Příklady z finanční matematiky Zobrazit/skrýt kapitoly.
080301 Vklady, jednoduché a složené úrokování
080302 Inflace, spoření
080303 Splátky dluhů
080304 Pořizujeme byt (opakování)
4Limita posloupnosti a nekonečné řady Zobrazit/skrýt kapitoly.
080401 Pojem limity posloupnosti
080402 Limity některých posloupností
080403 Výpočty limit
080404 Využití limit posloupností
080405 Nevlastní limita posloupnosti
080406 Nekonečná geometrická řada
080407 Příklady na součet nekonečné řady