Přispějte zde!

Obecná exponenciální funkce

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Exponencialní a logaritmické funkce a rovnice » Obecná exponenciální funkce »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:29