Přispějte zde!

Měrná tepelná kapacita

Fyzika ZŠ » 8. ročník » Vnitřní energie, teplo » Měrná tepelná kapacita »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:31