Přispějte zde!

8. ročník

Fyzika ZŠ » 8. ročník »

aktualizováno: 22. 5. 2024 23:01

Seznam kapitol / hodin

1Hustota, tlak, vzorce Zobrazit/skrýt kapitoly.
030101 Hustota I
030102 Hustota II
030103 Tlak
030104 Pevnost v tlaku
030105 Pevnost v tahu
2Kapaliny Zobrazit/skrýt kapitoly.
030201 Hustota I
030202 Hustota II
030203 Tlak
030204 Pevnost v tlaku
030205 Tlak krve
030206 Jak tlačí voda
030207 Archimédův zákon II
030208 Hydrostatický tlak I
030209 Hydrostatický tlak II
030210 Tlak krve
030211 Archimédův zákon I
030212 Archimédův zákon II
030213 Plavání a potápění
3Plyny Zobrazit/skrýt kapitoly.
030301 Tlak vzduchu
030302 Brčko, pumpička, vývěva
030303 Atmosférický tlak
030304 Plavání ve vzduchu
030305 Když se vzduch rozběhne
030306 Vrtule, trysky, rakety
4Práce, výkon, energie Zobrazit/skrýt kapitoly.
030401 Práce
030402 Výkon
030403 Měříme svůj výkon
030404 Energie I
030405 Energie II
030406 Účinnost
030407 Můžeme šetřit práci
030408 Práce, výkon, energie - shrnutí
5Vnitřní energie, teplo Zobrazit/skrýt kapitoly.
030501 Vnitřní energie
030502 Zahříváme vodu
030503 Měrná tepelná kapacita
030504 Kolik tepla potřebujeme
030505 Kalorimetrická rovnice I
030506 Kalorimetrická rovnice II
030507 Přenos tepla
030508 Teplotní roztažnost
030509 Hospodaření s teplem
030510 Táni a tuhnutí
030511 Vypařování a var
030512 Teplo pracuje I
030513 Teplo pracuje II
030514 Počasí
6Stejnosměrné elektrické obvody Zobrazit/skrýt kapitoly.
030615 Zjednodušování paralelního zapojení
030616 Sériové zapojení
030617 Složené obvody I
030618 Složené obvody II
030619 Výkon elektrického proudu