Přispějte zde!

Využití podobnosti v praxi

Matematika ZŠ » 9. ročník » Podobnost a goniometricke funkce » Využití podobnosti v praxi »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:31