Přispějte zde!

8. ročník

Matematika ZŠ » 8. ročník »

aktualizováno: 20. 9. 2023 23:48

Seznam kapitol / hodin

1Opakování z 6. a 7. ročníku Zobrazit/skrýt kapitoly.
030101 Zlomky, desetinná čísla
030102 Poměry
030103 Úměrnosti
030104 Procenta (P)
030105 Rovnice a vzorce
030108 Mocniny a odmocniny
2Výrazy I Zobrazit/skrýt kapitoly.
030201 Číselné výrazy
030202 Výrazy s proměnnou I
030203 Výrazy s proměnnou II
030204 Jednočleny
030205 Mnohočleny
030206 Sčítání mnohočlenů I
030207 Sčítání mnohočlenů II
030208 Sčítání mnohočlenů III
030209 Odčítání mnohočlenů
030210 Násobení mnohočlenů I
030211 Násobení mnohočlenů II
030212 Násobení mnohočlenů III
030213 Násobení mnohočlenů IV
030214 Dělení mnohočlenů jednočlenem
030215 Vytýkání před závorku
3Hranoly Zobrazit/skrýt kapitoly.
030301 Krychle
030302 Kvádr
030303 Hranoly I
030304 Hranoly II
030305 Objem a povrch hranolu I
030306 Objem a povrch hranolu II
030307 Objem a povrch hranolu III
4Kružnice, kruh Zobrazit/skrýt kapitoly.
030401 Kružnice, kruh
030402 Kružnice a přímka
030403 Části kruhu
030404 Thaletova věta
030405 Využití Thaletovy věty
030406 Délka kružnice (obvod kruhu) I
030407 Délka kružnice (obvod kruhu) II
030408 Obsah kruhu I
030409 Obsah kruhu II
030410 Obsah kruhové výseče
030411 Výpočty s kruhem
030412 Válec, síť válce
030413 Povrch válce
030414 Objem válce
5Lineární rovnice a nerovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
030500 Doučování rovnic
030501 Rovnice I
030502 Rovnice II
030503 Ekvivalentní úpravy
030504 Počet řešení rovnice
030505 Řešení lineárních rovnic I
030506 Řešení lineárních rovnic II
030507 Řešení lineárních rovnic III
030508 Řešení lineárních rovnic IV
030509 Vyjádření neznámé ze vzorce I
030510 Vyjádření neznámé ze vzorce II
030511 Vyjádření neznámé ze vzorce III
030512 Slovní úlohy I
030513 Slovní úlohy II
030514 Slovní úlohy III
030515 Slovní úlohy o pohybu I
030516 Slovní úlohy o pohybu II
030517 Slovní úlohy - shrnutí
030518 Množiny
030519 Intervaly I
030520 Intervaly II
030521 Lineární nerovnice I
030522 Lineární nerovnice II
030523 Lineární nerovnice III
6Konstrukční úlohy Zobrazit/skrýt kapitoly.
030601 Základní konstrukce I
030602 Základní konstrukce II
030603 Prvky trojúhelníků
030604 Množiny bodů dané vlastnosti I (kružnice)
030605 Množiny bodů dané vlastnosti II (osa úsečky)
030606 Množiny bodů dané vlastnosti III
030607 Množiny bodů dané vlastnosti IV
030608 Hledání kružnic
030609 Thaletova kružnice
030610 Konstrukční úlohy
030611 Konstrukce trojúhelníků I
030612 Konstrukce trojúhelníků II
030613 Konstrukce trojúhelníků III
030614 Konstrukce trojúhelníků IV
030615 Konstrukce trojúhelníků V
030616 Konstrukce čtyřúhelníků
030617 Konstrukce lichoběžníků
030618 Konstrukce rovnoběžníků
7Výrazy II Zobrazit/skrýt kapitoly.
030701 Mocniny I
030702 Mocniny II
030703 Mnohočleny I
030704 Mnohočleny II
030705 Mnohočleny III (vzorce)
030706 Dělení jednočlenem
030707 Dělení mnohočlenem I
030708 Dělení mnohočlenem II
030709 Dělení mnohočlenem III
030710 Umocňování mnohočlenů I
030711 Umocňování mnohočlenů II
030712 Umocňování mnohočlenů III
030713 Společný činitel
030714 Rozklad na součin I
030715 Rozklad na součin II
030716 Rozklad na součin III (vzorce)
030717 Rozklad na součin IV (kvadratický trojčlen)
030718 Rozklad na součin V (shrnutí)
8Lomené výrazy Zobrazit/skrýt kapitoly.
030801 Zlomky
030802 Definiční obor I
030803 Definiční obor II
030804 Krácení lomených výrazů I
030805 Krácení lomených výrazů II
030806 Krácení lomených výrazů III
030807 Rozšiřování lomených výrazů
030808 Sčítání lomených výrazů I
030809 Sčítání lomených výrazů II
030810 Sčítání lomených výrazů III
030811 Sčítání lomených výrazů IV
030812 Sčítání lomených výrazů V
030813 Násobení lomených výrazů I
030814 Násobení lomených výrazů II
030815 Dělení lomených výrazů
030816 Složené lomené výrazy I
030817 Složené lomené výrazy II