Přispějte zde!

Regulace proudu a napětí reostatem a potenciometrem (cvičení)

Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » Elektrický proud » Regulace proudu a napětí reostatem a potenciometrem (cvičení) »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30