Přispějte zde!

Planimetrie

Matematika SŠ » Planimetrie »

aktualizováno: 8. 5. 2024 14:22

Seznam kapitol / hodin

1Geometrické útvary v rovině Zobrazit/skrýt kapitoly.
030101 Přímka a její části
030102 Polorovina, úhel
030103 Vzájemná poloha přímek
030104 Trojúhelník
030105 Mnohoúhelníky
030106 Čtyřúhelníky
030107 Kružnice, kruh
030108 Geometrické útvary v rovině shrnutí
2Základní planimetrické věty Zobrazit/skrýt kapitoly.
030201 Shodnost trojúhelníků I
030202 Shodnost trojúhelníků II
030203 Podobnost trojúhelníků I
030204 Podobnost trojúhelníků II
030205 Pythagorova věta, Euklidovy věty I
030206 Pythagorova věta, Euklidovy věty II
030207 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky
030208 Oblouková míra
030209 Věta o obvodovém a středovém úhlu
030210 Důsledky věty o obvodovém a středovém úhlu
030211 Mocnost bodu ke kružnici
030212 Obvody a obsahy obrazců I
030213 Obvody a obsahy obrazců II
3Konstrukční úlohy Zobrazit/skrýt kapitoly.
030301 Základní geometrické konstrukce I
030303 Množiny bodů dané vlastnosti I
030304 Množiny bodů dané vlastnosti II
030305 Konstrukce trojúhelníků I
030306 Konstrukce trojúhelníků II
030307 Konstrukce trojúhelniků III
030308 Konstrukce trojúhelníků IV
030309 Konstrukce čtyřúhelníků
030310 Konstrukce kružnic
030311 Konstrukce na základě výpočtu I
030312 Konstrukce na základě výpočtu II
030313 Konstrukce na základě výpočtu III
4Zobrazení v rovině Zobrazit/skrýt kapitoly.
030401 Shodná zobrazení
030402 Osová souměrnost
030403 Příklady na osovou souměrnost
030404 Středová souměrnost
030405 Příklady na středovou souměrnost
030406 Posunutí
030407 Příklady na posunutí
030408 Otočení
030409 Příklady na otočení
030411 Stejnolehlost I
030412 Stejnolehlost II
030413 Stejnolehlost úseček a kružnic
030414 Použití stejnolehlosti