Přispějte zde!

Rotující vztažné soustavy I

Fyzika SŠ » Mechanika » Neinerciální vztažné soustavy » Rotující vztažné soustavy I »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30