Přispějte zde!

Základní poznatky

Matematika SŠ » Základní poznatky »

aktualizováno: 27. 12. 2023 9:35

Seznam kapitol / hodin

1Opakování Zobrazit/skrýt kapitoly.
010101 Proč a jak se učit matematiku
010103 Jak se počítají známky
010104 Modely základních početních operací
010105 Základní početní operace - příklady
010106 Desetinná čísla
010107 Celá čísla, odhady
010108 Zlomky I
010109 Zlomky II
010110 Priority operací, závorky
010111 Proměnná
010112 Vytýkání, krácení
010113 Rovnice, vyjadřování
010114 Poměry a úměrnosti I
010115 Poměry a úměrnosti II
010116 Procenta
010117 Kvadratické rovnice I
010118 Kvadratické rovnice II
010119 Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce
010120 Použití goniometrických funkcí ve fyzice
010121 Práce s kalkulátorem
2Číselné obory Zobrazit/skrýt kapitoly.
010201 Číselné obory, přirozená čísla
010202 Celá čísla
010203 Racionální čísla I
010204 Racionální čísla II
010205 Reálná čísla I
010206 Reálná čísla II
010207 Druhá odmocnina
010208 Třetí odmocnina
010209 Usměrňování zlomků
010210 Absolutní hodnota I
010211 Absolutní hodnota II
3Množiny Zobrazit/skrýt kapitoly.
010301 Množiny I
010302 Množiny II (P)
010303 Množinové operace
010304 Vennovy diagramy
010305 Nekonečné množiny
010306 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů I
010307 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II
010308 Intervaly
010309 Množiny - shrnutí
4Formální logika (výroky) Zobrazit/skrýt kapitoly.
010401 Výroky
010402 Negace jednoduchých výroků
010403 Konjunkce a disjunkce
010404 Implikace
010405 Ekvivalence
010406 Negace složených výroků I
010407 Negace složených výroků II
010408 Kvantifikované výroky
010409 Negace kvantifikovaných výroků
010410 Formální logika - shrnutí
010411 Logická stavba matematiky, důkazy
5Dělitelnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010501 Číselné soustavy I
010502 Číselné soustavy II
010503 Násobek a dělitel čísla I
010504 Násobek a dělitel čísla II (P)
010505 Důkazy dělitelnosti I
010506 Důkazy dělitelnosti II
010507 Znaky dělitelnosti
010508 Prvočísla a složená čísla
010509 Největší společný dělitel
010510 Nejmenší společný násobek
010511 Dělitelnost - shrnutí
6Mocniny Zobrazit/skrýt kapitoly.
010601 Mocniny s přirozeným mocnitelem
010602 Vzorce pro mocniny I
010603 Vzorce pro mocniny II
010604 KISS
010605 Mocniny s celým mocnitelem I
010606 Mocniny s celým mocnitelem II
010607 Mocniny s proměnnou v mocniteli
010608 Exponenciální tvar čísla
010609 Výpočty s mocninami
010610 Mocniny - shrnutí
7Výrazy Zobrazit/skrýt kapitoly.
010701 Výrazy, definiční obor
010702 Určování definičních oborů I
010704 Zápisy pomocí výrazů I
010705 Zápisy pomocí výrazů II
8Mnohočleny Zobrazit/skrýt kapitoly.
010801 Sčítání a odčítání mnohočlenů
010802 Násobení mnohočlenů
010803 Použití vzorců při úpravě mnohočlenů I
010804 Použití vzorců při úpravě mnohočlenů II
010805 Dělení mnohočlenů
010806 Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání)
010807 Rozklad mnohočlenů na součin II (vzorce)
010808 Rozklad mnohočlenů na součin III
010809 Rozklad mnohočlenů na součin IV
010810 Mnohočleny shrnutí
9Lomené výrazy Zobrazit/skrýt kapitoly.
010901 Krácení a rozšiřování lomených výrazů
010902 Sčítání a odčítání lomených výrazů I
010903 Sčítání a odčítání lomených výrazů II
010904 Násobení a dělení lomených výrazů
010905 Zjednodušování lomených výrazů I
010906 Zjednodušování lomených výrazů II
010907 Lomené výrazy shrnutí
10Vyjádření neznámé ze vzorce Zobrazit/skrýt kapitoly.
011001 Vyjádření neznámé ze vzorce I
011002 Vyjádření neznámé ze vzorce II
011003 Vyjádření neznámé ze vzorce III
011004 Vyjádření neznámé ze vzorce IV
011005 Vyjádření neznámé ze vzorce V