Přispějte zde!

Proudění reálné tekutiny

Fyzika SŠ » Mechanika » Mechanika kapalin a plynů » Proudění reálné tekutiny »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30