Přispějte zde!

Měrná tepelná kapacita II

Fyzika SŠ » Molekulová fyzika a termika » Vnitřní energie, práce, teplo » Měrná tepelná kapacita II »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30