Přispějte zde!

Goniometrické funkce

Matematika SŠ » Goniometrie » Goniometrické funkce »

aktualizováno: 24. 10. 2022 0:06

Seznam hodin

040201 Goniometrické funkce ostrého úhlu
040202 Slovní úlohy na využití goniometrických funkcí
040203 Oblouková míra
040204 Orientovaný úhel I
040205 Orientovaný úhel II
040206 Tabulkové hodnoty orientovaných úhlů
040207 Zavedení funkcí sinus a cosinus pro orientovaný úhel I
040208 Zavedení funkcí sinus a cosinus pro orientovaný úhel II
040209 Vlasnosti funkcí sinus a cosinus
040210 Grafy funkcí odvozených z funkcí sinus a cosinus I
040211 Grafy funkcí odvozených z funkcí sinus a cosinus II
040212 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus
040213 Hledání úhlů ke známým hodnotám funkcí sinus a cosinus
040214 Funkce tangens
040215 Funkce kotangens
040216 Funkce arkus sinus
040217 Cyklometrické funkce