Přispějte zde!

Analytická geometrie

Matematika SŠ » Analytická geometrie »

aktualizováno: 15. 9. 2023 23:51

Seznam kapitol / hodin

1Souřadnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
070101 Kartézské soustavy souřadnic I
070102 Kartézské soustavy souřadnic II
070103 Vzdálenost bodů
070104 Střed úsečky
2Vektory Zobrazit/skrýt kapitoly.
070201 Vektory
070202 Sčítání vektorů
070203 Násobení vektoru číslem
070204 Lineární kombinace vektorů
070205 Posunutí o vektor
070206 Počítání s vektory
070207 Skalární součin I
070208 Skalární součin II
070209 Skalární součin III
070210 Skalární součin IV
070211 Pravotočivá a levotočivá báze
070212 Vektorový součin I
070213 Vektorový součin II
070214 Smíšený součin
3Analytická geometrie v rovině Zobrazit/skrýt kapitoly.
070301 Parametrické vyjádření přímky I
070302 Parametrické vyjádření přímky II
070303 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I
070304 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek II
070305 Obecná rovnice přímky I
070306 Obecná rovnice přímky II
070307 Přímková smršť
070308 Analytické vyjádření části přímky
070309 Nerovnice pro polorovinu
070310 Směrnicový tvar rovnice přímky
070311 Úsekový tvar rovnice přímky
070312 Polohové úlohy v rovině I
070313 Polohové úlohy v rovině II
070314 Vzdálenost bodu od přímky I
070315 Vzdálenost bodu od přímky II
070316 Odchylka přímek
070317 Další metrické úlohy I
070318 Další metrické úlohy II
4Analytická geometrie v prostoru Zobrazit/skrýt kapitoly.
070401 Parametrické vyjádření přímky I
070402 Parametrické vyjádření přímky II
070403 Parametrické vyjádření roviny
070404 Obecná rovnice roviny I
070405 Obecná rovnice roviny II
070406 Polohové úlohy v prostoru I
070407 Polohové úlohy v prostoru II
070408 Výpočty odchylek
070409 Výpočty vzdáleností I
070410 Výpočty vzdáleností II
070411 Výpočty vzdáleností III
5Kuželosečky Zobrazit/skrýt kapitoly.
070501 Středová a obecná rovnice kružnice
070502 Hledání kružnic I
070503 Hledání kružnic II
070504 Kružnice a přímka
070505 Tečny kružnic I
070506 Tečny kružnic II
070507 Elipsa
070508 Středová rovnice elipsy
070509 Obecná rovnice elipsy
070510 Hledání elips
070511 Elipsa a přímka
070512 Parabola
070513 Rovnice paraboly
070514 Hledání parabol
070515 Parabola a přímka
070516 Hyperbola
070517 Středová rovnice hyperboly
070518 Obecná rovnice hyperboly
070519 Hledání hyperbol
070520 Hyperbola a přímka
070522 Kuželosečky shrnutí
070523 Kulová plocha