Přispějte zde!

Derivace

Matematika SŠ » Diferenciální a integrální počet » Derivace »

aktualizováno: 15. 9. 2023 23:51

Seznam hodin

100201 Přírůstek argumentu, přírůstek funkce
100202 Derivace funkce v bodě
100203 Derivace elementárních funkcí I
100204 Derivace elementárních funkcí II
100205 Derivace součinu a podílu
100206 Složená funkce
100207 Derivace složené funkce I
100208 Derivace složené funkce II
100209 Derivace funkcí (shrnutí)
100210 Průběh funkce I (monotónnost)
100211 Průběh funkce II (extrémy)
100212 Průběh funkce III (prohnutí)
100213 Vyšetřování průběhu funkce
100214 Užití derivace (tečny, limity)
100215 Slovní úlohy na hledání extrémů