Přispějte zde!

Integrální počet

Matematika SŠ » Diferenciální a integrální počet » Integrální počet »

aktualizováno: 11. 4. 2020 22:52

Seznam hodin

100301 Primitivní funkce
100302 Výpočet neurčitých integrálů I
100303 Výpočet neurčitých integrálů II
100304 Integrování metodou per partes I
100305 Integrování metodou per partes II
100306 Integrování substituční metodou I
100307 Integrování substituční metodou II
100308 Integrování substituční metodou III
100309 Výpočet neurčitých integrálů (shrnutí)
100310 Určitý integrál
100311 Výpočet určitých integrálů I
100312 Výpočet určitých integrálů II
100313 Výpočet plochy obrazce I
100314 Výpočet plochy obrazce II
100315 Výpočet objemu rotačních těles