Přispějte zde!

Spojitost, limita

Matematika SŠ » Diferenciální a integrální počet » Spojitost, limita »

aktualizováno: 13. 7. 2022 11:23

Seznam hodin

100102 Rovnost funkcí, funkce signum, funkce celá část
100103 Spojitost funkce, limity funkce I
100104 Spojitost funkce, limity funkce II
100105 Okolí bodu
100106 Spojitost funkce v bodě a v intervalu
100107 Věty o spojitosti a jejich užití
100108 Definice limit I
100109 Definice limit II
100110 Výpočty limit I
100111 Výpočty limit II
100112 Neurčité výrazy
100113 Asymptoty grafu funkce