Přispějte zde!

Analytická geometrie v rovině

Matematika SŠ » Analytická geometrie » Analytická geometrie v rovině »

aktualizováno: 15. 9. 2023 23:51

Seznam hodin

070301 Parametrické vyjádření přímky I
070302 Parametrické vyjádření přímky II
070303 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I
070304 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek II
070305 Obecná rovnice přímky I
070306 Obecná rovnice přímky II
070307 Přímková smršť
070308 Analytické vyjádření části přímky
070309 Nerovnice pro polorovinu
070310 Směrnicový tvar rovnice přímky
070311 Úsekový tvar rovnice přímky
070312 Polohové úlohy v rovině I
070313 Polohové úlohy v rovině II
070314 Vzdálenost bodu od přímky I
070315 Vzdálenost bodu od přímky II
070316 Odchylka přímek
070317 Další metrické úlohy I
070318 Další metrické úlohy II