Přispějte zde!

Komplexní čísla

Matematika SŠ » Komplexní čísla »

aktualizováno: 8. 5. 2024 14:21

Seznam kapitol / hodin

1Základní vlastnosti komplexních čísel Zobrazit/skrýt kapitoly.
060101 Zavedení komplexních čísel
060102 Operace s komplexními čísly
060103 Umocňování komplexních čísel
060104 Číslo komplexně sdružené, dělení komplexních čísel
060105 Absolutní hodnota komplexního čísla
060106 Řešení rovnic a jejich soustav v komplexním oboru I
060107 Řešení rovnic a jejich soustav v komplexním oboru II
2Goniometrický tvar komplexních čísel Zobrazit/skrýt kapitoly.
060201 Zobrazení komplexních čísel do Gaussovy roviny
060202 Goniometrický tvar komplexních čísel I
060203 Goniometrický tvar komplexních čísel II
060204 Násobení a dělení komplexních čísel v goniometrickém tvaru
060205 Moivreova věta
060206 Komplexní čísla jako vektory v Gaussově rovině
3Řešení nelineárních rovnic v oboru komplexních čísel Zobrazit/skrýt kapitoly.
060301 Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty
060303 Binomické rovnice