Přispějte zde!

Řešení nelineárních rovnic v oboru komplexních čísel

Matematika SŠ » Komplexní čísla » Řešení nelineárních rovnic v oboru komplexních čísel »

aktualizováno: 18. 4. 2015 13:10

Seznam hodin

060301 Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty
060303 Binomické rovnice