Přispějte zde!

Řešení nelineárních rovnic v oboru komplexních čísel

Matematika SŠ » Komplexní čísla » Řešení nelineárních rovnic v oboru komplexních čísel »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:29

Seznam hodin

060301 Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty
060303 Binomické rovnice