Přispějte zde!

Příklady z finanční matematiky

Matematika SŠ » Posloupnosti » Příklady z finanční matematiky »

aktualizováno: 16. 8. 2021 15:48

Seznam hodin

080301 Vklady, jednoduché a složené úrokování
080302 Inflace, spoření
080303 Splátky dluhů
080304 Pořizujeme byt (opakování)