Přispějte zde!

Příklady z finanční matematiky

Matematika SŠ » Posloupnosti » Příklady z finanční matematiky »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:29

Seznam hodin

080301 Vklady, jednoduché a složené úrokování
080302 Inflace, spoření
080303 Splátky dluhů