Přispějte zde!

Kombinatorika

Matematika SŠ » Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika » Kombinatorika »

aktualizováno: 8. 5. 2024 14:22

Seznam hodin

090101 Základní kombinatorická pravidla I
090102 Základní kombinatorická pravidla II
090103 Základní kombinatorická pravidla III
090104 Variace I
090105 Variace II
090106 Permutace I
090107 Permutace II
090108 Kombinace I
090109 Kombinace II
090110 Úlohy s faktoriály a kombinačními čísly
090111 Kombinatorické úlohy bez opakování
090112 Variace s opakováním
090113 Permutace s opakováním
090114 Kombinace s opakováním
090115 Kombinatorické úlohy s opakováním I
090116 Kombinatorické úlohy s opakováním II
090117 Další vlastnosti kombinačních čísel
090118 Binomická věta
090119 Užití binomické věty