Přispějte zde!

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

Matematika SŠ » Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika »

aktualizováno: 8. 5. 2024 14:22

Seznam kapitol / hodin

1Kombinatorika Zobrazit/skrýt kapitoly.
090101 Základní kombinatorická pravidla I
090102 Základní kombinatorická pravidla II
090103 Základní kombinatorická pravidla III
090104 Variace I
090105 Variace II
090106 Permutace I
090107 Permutace II
090108 Kombinace I
090109 Kombinace II
090110 Úlohy s faktoriály a kombinačními čísly
090111 Kombinatorické úlohy bez opakování
090112 Variace s opakováním
090113 Permutace s opakováním
090114 Kombinace s opakováním
090115 Kombinatorické úlohy s opakováním I
090116 Kombinatorické úlohy s opakováním II
090117 Další vlastnosti kombinačních čísel
090118 Binomická věta
090119 Užití binomické věty
2Pravděpodobnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
090201 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy
090202 Pravděpodobnost
090203 Pravděpodobnosti jevů I
090204 Pravděpodobnosti jevů II
090205 Sčítání pravděpodobností I
090206 Sčítání pravděpodobností II
090207 Nezávislé jevy I
090208 Nezávislé jevy II
090209 Nezávislé pokusy
090210 Binomické rozdělení
090211 Ověřování hypotéz
090212 Podmíněné pravděpodobnosti I
090213 Podmíněné pravděpodobnosti II
3Statistika Zobrazit/skrýt kapitoly.
090301 Statistický soubor, jednotka, znak
090302 Četnost, relativní četnost
090303 Charakteristiky polohy
090304 Charakteristiky variability
090305 Korelace
090306 Statistické výpočty na kalkulačce
090307 Statistické výpočty na počítači
090308 Další statistické veličiny