Přispějte zde!

Statistika

Matematika SŠ » Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika » Statistika »

aktualizováno: 8. 5. 2024 14:22

Seznam hodin

090301 Statistický soubor, jednotka, znak
090302 Četnost, relativní četnost
090303 Charakteristiky polohy
090304 Charakteristiky variability
090305 Korelace
090306 Statistické výpočty na kalkulačce
090307 Statistické výpočty na počítači
090308 Další statistické veličiny