Přispějte zde!

Pravděpodobnost

Matematika SŠ » Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika » Pravděpodobnost »

aktualizováno: 23. 3. 2023 23:15

Seznam hodin

090201 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy
090202 Pravděpodobnost
090203 Pravděpodobnosti jevů I
090204 Pravděpodobnosti jevů II
090205 Sčítání pravděpodobností I
090206 Sčítání pravděpodobností II
090207 Nezávislé jevy I
090208 Nezávislé jevy II
090209 Nezávislé pokusy
090210 Binomické rozdělení
090211 Ověřování hypotéz
090212 Podmíněné pravděpodobnosti I
090213 Podmíněné pravděpodobnosti II