Přispějte zde!

Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice »

aktualizováno: 21. 11. 2021 23:46

Seznam hodin

020501 Kvadratická funkce
020502 Doplnění na čtverec I
020503 Doplnění na čtverec II
020504 Kvadratické funkce s absolutní hodnotou
020505 Další úlohy s kvadratickými funkcemi
020506 Grafy kvadratických funkcí s parametry
020507 Neúplné kvadratické rovnice
020508 Vzorec pro řešení obecné kvadratické rovnice
020509 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
020510 Kvadratický trojčlen
020511 Kvadratické nerovnice
020512 Další příklady na kvadratické rovnice a nerovnice
020513 Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
020514 Slovní úlohy o pohybu
020515 Shrnutí - Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice