Přispějte zde!

Funkce a rovnice

Matematika SŠ » Funkce a rovnice »

aktualizováno: 11. 11. 2023 11:45

Seznam kapitol / hodin

1Lineární funkce Zobrazit/skrýt kapitoly.
020101 Kartézský součin
020102 Binární relace
020103 Zobrazení
020104 Funkce, definiční obor
020105 Graf funkce I
020106 Graf funkce II
020107 Prostá funkce
020108 Lineární funkce I
020109 Lineární funkce II
020110 Lineární funkce III
020111 Lineární funkce IV
020112 Spojování poznatků
020113 Rostoucí a klesající funkce I
020114 Rostoucí a klesající funkce II
020115 Slovní úlohy na lineární funkce
020116 Parametrické systémy lineárních funkcí I
020117 Parametrické systémy lineárních funkcí II
020118 Příklady s fx
2Lineární rovnice a nerovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
020201 Rovnice, ekvivalentní úpravy
020202 Důsledkové úpravy
020203 Lineární rovnice I
020204 Lineární rovnice II
020205 Nerovnice, úpravy nerovnic
020206 Lineární nerovnice
020207 Soustavy lineárních nerovnic
020208 Řešení nerovnic metodou dělení definičního oboru
020209 Grafické řešení rovnic a nerovnic
020210 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I
020211 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice II
020212 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III
020213 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice IV
3Některé rovnice a nerovnice převoditelné na lineární Zobrazit/skrýt kapitoly.
020301 Rovnice v součinovém tvaru
020302 Nerovnice v součinovém tvaru I
020303 Nerovnice v součinovém tvaru II
020304 Rovnice v podílovém tvaru
020305 Nerovnice v podílovém tvaru I
020306 Nerovnice v podílovém tvaru II
020307 Lineární rovnice s více neznámými I
020308 Lineární rovnice s více neznámými II
020309 Lineární nerovnice se dvěma neznámými
020310 Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých I
020311 Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých II
020312 Soustavy tří lineárních rovnic o dvou neznámých
020313 Soustavy více rovnic o více neznámých I
020314 Soustavy více rovnic o více neznámých II
020315 Soustavy více rovnic o více neznámých III
020316 Soustavy více rovnic o více neznámých IV
020317 Maticový formalismus
020318 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I
020319 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic II
020320 Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic
4Funkce absolutní hodnota, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Zobrazit/skrýt kapitoly.
020401 Funkce absolutní hodnota
020402 Kreslení grafů funkcí metodou napodobení výpočtu I
020403 Kreslení grafů funkcí metodou napodobení výpočtu II
020404 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I
020405 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru II
020406 Sudá a lichá funkce
020407 Omezenost funkcí, maximum, minimum
020408 Další příklady s grafy funkcí s absolutní hodnotou
020409 Rovnice s absolutní hodnotou I
020410 Rovnice s absolutní hodnotou II
020411 Nerovnice s absolutní hodnotou
020412 Kreslení grafů obecné funkce I
020413 Kreslení grafů obecné funkce II
020414 Kreslení grafů konkrétních funkcí I
020415 Kreslení grafů konkrétních funkcí II
020416 Grafy relací s absolutními hodnotami
5Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
020501 Kvadratická funkce
020502 Doplnění na čtverec I
020503 Doplnění na čtverec II
020504 Kvadratické funkce s absolutní hodnotou
020505 Další úlohy s kvadratickými funkcemi
020506 Grafy kvadratických funkcí s parametry
020507 Neúplné kvadratické rovnice
020508 Vzorec pro řešení obecné kvadratické rovnice
020509 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
020510 Kvadratický trojčlen
020511 Kvadratické nerovnice
020512 Další příklady na kvadratické rovnice a nerovnice
020513 Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
020514 Slovní úlohy o pohybu
020515 Shrnutí - Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice
6Lineární lomená funkce Zobrazit/skrýt kapitoly.
020601 Lineární lomená funkce
020602 Grafy lineárně lomených funkcí
020603 Úprava předpisu lineární lomené funkce
020604 Lineární lomené funkce s absolutní hodnotou
020605 Další použití lineárních lomených funkcí
7Mocniné funkce a odmocniny Zobrazit/skrýt kapitoly.
020701 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem
020702 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem
020703 Použití grafů základních mocninných funkcí
020704 Grafy mocninných funkcí
020705 Racionální a polynomické funkce
020706 Rovnice vyšších řádů I (separace kořenů)
020707 Rovnice vyšších řádů II (snížení stupně)
020708 Inverzní funkce
020709 Druhá odmocnina
020710 Grafy funkcí s druhou odmocninou
020711 n-tá odmocnina
020712 Počítání s odmocninami I
020713 Počítání s odmocninami II
020714 Počítání s odmocninami III
020715 Mocniny s racionálním mocnitelem
020716 Mocniny s iracionálním mocnitelem
020717 Rovnice s neznámou pod odmocninou I
020718 Rovnice s neznámou pod odmocninou II
020719 Nerovnice s neznámou pod odmocninou
020720 Řešení nerovnic metodou nulových bodů I
020721 Řešení nerovnic metodou nulových bodů II
020722 Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici I
020723 Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici II
020724 Použití substituce při řešení rovnic
020725 Použití substituce při řešení soustav rovnic
020726 Použití substituce při řešení nerovnic I
020727 Použití substituce při řešení nerovnic II
8Rovnice a nerovnice s parametrem Zobrazit/skrýt kapitoly.
020801 Lineární rovnice s parametrem I
020802 Lineární rovnice s parametrem II
020803 Lineární rovnice s parametrem III
020804 Soustavy lineárních rovnic s parametrem
020805 Lineární nerovnice s parametrem
020806 Parametrické systémy funkcí
020807 Kvadratické rovnice s parametrem
020808 Kvadratické nerovnice s parametrem
020809 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
020810 Rovnice s neznámou pod odmocninou a parametrem
9Exponencialní a logaritmické funkce a rovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
020901 Exponenciální funkce
020902 Obecná exponenciální funkce
020903 Exponenciální závislosti
020904 Exponenciální rovnice I
020905 Exponenciální rovnice II
020906 Exponenciální rovnice III
020907 Soustavy exponenciálních rovnic
020908 Exponenciální nerovnice I
020909 Exponenciální nerovnice II
020910 Exponenciální rovnice (shrnutí)
020911 Logaritmus
020912 Logaritmická funkce I
020913 Logaritmická funkce II
020914 Věty o logaritmech I
020915 Věty o logaritmech II
020916 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus
020917 Využití logaritmů
020918 Řešení exponenciálních rovnic logaritmováním
020919 Logaritmické rovnice I
020920 Logaritmické rovnice II
020921 Logaritmické rovnice III
020922 Logaritmické rovnice IV
020923 Logaritmické rovnice V
020924 Logaritmické nerovnice I
020925 Logaritmické nerovnice II
020926 Logaritmické rovnice (shrnutí)