Přispějte zde!

Lineární lomená funkce

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Lineární lomená funkce »

aktualizováno: 5. 10. 2017 22:59

Seznam hodin

020601 Lineární lomená funkce
020602 Grafy lineárně lomených funkcí
020603 Úprava předpisu lineární lomené funkce
020604 Lineární lomené funkce s absolutní hodnotou
020605 Další použití lineárních lomených funkcí